Spokojny opanowany charakter, umiejętne podejście i miłość do zwierząt to cechy, którymi powinna charakteryzować się osoba pracująca ze zwierzętami. Praca lekarza weterynarii, pomimo że wykonywana z powołania bywa czasami trudna, a nawet niewdzięczna. Nagrodą za poniesione trudy jest zdrowie kudłatego pacjenta.

Wyjątkowe podejście do zwierząt i ich właścicieli, odwaga i zdolność logicznego myślenia to cechy, którymi powinien się odznaczać lekarz weterynarii. Osoby decydujące się na wykonywanie tego zawodu powinny być spostrzegawcze, empatyczne i delikatne, a zarazem stanowcze w swych działaniach. Trudne warunki pracy i długotrwały wysiłek fizyczny podczas przeprowadzania rozmaitych zabiegów wymagają od nich dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Tylko osoby posiadające wysoką odpornością na stres, zmęczenie sprostają wymaganiom, jakie niesie za sobą praca ze zwierzętami.

Niezbędne predyspozycje do pracy w zawodzie lekarza weterynarii

Miłość do zwierząt to pierwszy i konieczny warunek do pracy ze zwierzętami. Aby wykonywać dobrze swoją pracę, niezbędne będą dobre relacje z pacjentem (w tym wypadku zwierzęciem) i zyskanie jego zaufania. W przeciwnym razie pacjent (zwierzę) może reagować lękliwie lub agresywnie na wszystkie próby zbliżenia się do niego co w konsekwencji może uniemożliwić pracę. Równie istotną kwestią jest dobry stan zdrowia przyszłego doktora. Prawidłowy zmysł dotyku, równowagi, wysoka sprawność narządu wzroku i słuchu oraz sprawność kończyn górnych są niezbędne do wykonywania tego zajęcia.

Osoby decydujące się na pracę w tym zawodzie powinny być przygotowane na długotrwały wysiłek fizyczny i psychiczny. W zależności od miejsca i charakteru pracy (gabinet w mieście) lub praca na wsi może zachodzić potrzeba świadczenia pracy zarówno w dzień, jak i w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Od lekarza weterynarii wymagane jest też szybkie i samodzielnie podejmowanie decyzji (w sytuacji zagrożenia życia zwierzęcia nie zbyt wiele czasu na zastanawianie się). Szybkie, świadome działanie może stanowić o życiu lub śmierci pacjenta, a także wpływać na bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy.

Relacje z ludźmi

Zawód lekarza weterynarii ma charakter samodzielny, jednak opiera się też w znacznej mierze na kontaktach z ludźmi. Dobry relacje z właścicielem chorego zwierzęcia mogą mieć kluczowe znaczenie w ustaleniu przyczyny i szybkim zdiagnozowaniu choroby. Właściwe, wzbudzające zaufanie podejście doktora do opiekuna zwierzęcia i samego pacjenta korzystnie wpływa na relacje z właścicielem czworonoga. Dobra współpraca z opiekunem ułatwia pracę i zapewnia pacjentowi właściwą opiekę.

Czynniki uciążliwie

Praca ze zwierzętami może wiązać się z różnego rodzaju uciążliwymi czynnikami. Ugryzienia, podrapania i zakażenia chorobami inwazyjnymi, lub zakaźnymi to tylko niektóre z nich. Lekarze pracujący na co dzień z dużymi hodowlanymi zwierzętami narażeni są na: kopnięcia, przygniecenia, ugryzienia itp. wypadki. Często tylko dzięki szybkiej reakcji i dobrej kondycji fizycznej unikają wielu nieprzyjemnych lub nawet zagrażających zdrowiu i życiu sytuacji.

Praca ze zwierzętami może dostarczyć wielu przyjemnych doznań i stanowić powód do dumy. Jednak podejmując decyzje o wykonywaniu tego pięknego, acz trudnego zawodu należy być przygotowanym na różne nieprzewidziane sytuacje oraz ciężką pracę i ciągły rozwój i naukę. To jednak nie powinno stanowić przeszkody dla osób z wielkim sercem i otwartym umysłem.